Cristin-person-ID: 627236
Person

Aktiv cristin-person Tonje Hungnes

  • Stilling:
    Forsker 2
    ved Møreforsking
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Resultater Resultater

Sluttrapport - følgeforskning på Ung11.

Hungnes, Tonje; Groven, Gøril; Bachmann, Kari Elisabeth. 2021, MFRapport

Sykehus og kommuners arbeid med utskrivningsklare pasienter : et møte mellom to verdener?

Rødal, Jorunn; Frisvoll, Inger Cecilie; Hungnes, Tonje; Myhre, Eivind; Aarseth, Turid. 2020, MF, HIMRapport

UNDERVEISRAPPORT - FØLGEFORSKNING PÅ UNG11.

Bachmann, Kari Elisabeth; Hungnes, Tonje; Groven, Gøril. 2020, MFRapport

Skolens innsatsteam mot mobbing. Sluttrapport for følgeforsking av implementeringen av Skolens innsatsteam mot mobbing i Møre og Romsdal. .

Bachmann, Kari Elisabeth; Bergem, Bjørn Greger; Buset, Kari Leikanger; Festøy, Anne Randi Fagerlid; Groven, Gøril; Haug, Peder; Hungnes, Tonje; Rødal, Jorunn. 2020, HVO, MFRapport

Beredskapsteam mot mobbing i Møre og Romsdal. Resultater fra følgeforskningen 2017 - 2018 .

Groven, Gøril; Bachmann, Kari Elisabeth; Hungnes, Tonje. 2020, MF, HIMRapport
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »