Cristin-person-ID: 674434
Person

Fredrik Søren Berg

  • Stilling:
    Forsker
    ved Bygningsavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emneord

Kulturarv og kulturminner • Historiske bygninger

Resultater Resultater

DIVE‐analyse for Fredrikstad byområde Vedlegg til Fortettingsstrategi for Fredrikstad.

Berg, Fredrik; Berg, Sveinung Krokann; Borge, Marianne. 2018, NIKURapport

Gravkapell som bygningsarv .

Berg, Fredrik. 2022, Faglunsj. NIKUPopulærvitenskapelig foredrag

Bygninger for sorg og avskjed - Norges gravkapeller ca. 1860-1950.

Berg, Fredrik. 2022, Fortidsminneforeningens årbokseminar . NIKUFaglig foredrag

Vurdering av kulturhistorisk bebyggelse – problemstillinger og erfaringer fra norsk kontekst.

Berg, Fredrik. 2021, Master i Bygningskultur - Bæredygtighed, Strategi og Transformation. NIKUFaglig foredrag

Gravkapellene - glemte skatter frem i lyset.

Berg, Fredrik; Andersen, Elisabeth. 2021, Kirkefagsamling 2021. NIKUFaglig foredrag
1 - 5 av 43 | Neste | Siste »