Cristin-person-ID: 678959
Person

Aktiv cristin-person Åse Slettbakk

  • Stilling:
    1198 førstelektor
    ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon

Telefon
+4777644217

Resultater Resultater

Skoleutvikling i et aksjonsforskningsperspektiv .

Antonsen, Yngve; Slettbakk, Åse. 2022, Cappelen Damm Akademisk. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Verdsettende lederskap - en etisk dimensjon ved ledelse av skolens profesjonsfellesskap.

Slettbakk, Åse; Skrøvset, Siw. 2021, Fagbokforlaget. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Når vi ikke kjenner fremtiden; Scenarioer som metode for skoleutvikling?

Brattvoll, Morten; Rotvold, Lars Aage; Slettbakk, Åse. 2020, Cappelen Damm Akademisk. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Lærere i nye roller som oversettere: Hvilket handlingsrom har de for utvikling?

Skrøvset, Siw; Furu, Eli Moksnes; Slettbakk, Åse. 2020, Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. UITVitenskapelig artikkel

Sosiale nettverk og skoleutvikling.

Slettbakk, Åse; Engvik, Gunnar. 2020, Fagbokforlaget. UIT, NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 53 | Neste | Siste »