Cristin-person-ID: 684936
Person

Emil Sætra

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Klassifisering

Emneord

Demokratisk medborgerskap • Samfunnsfagdidaktikk • Kontroversielle tema • Pedagogikk

Resultater Resultater

Discussing Controversial Issues: Exploring the Role of Agonistic Emotions.

Sætra, Emil. 2021, Democracy and Education. MFVitenskapelig artikkel

Tverrfaglig demokratilæring gjennom EU-prosjekt.

Utgård, Anne; Johansson, Lars; Eikaas, Ida; Sætra, Emil. 2021, Bedre Skole. MFPopulærvitenskapelig artikkel

Emosjonenes rolle i klasseromsdiskusjoner som omhandler politisk kontroversielle spørsmål.

Sætra, Emil. 2021, Undervisning i kontroversielle tema. MFFaglig foredrag

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema og formål.

Sætra, Emil. 2021, Demokrati, medborgerskap og religion - MFs Januarkurs for lærere. MFFaglig foredrag
1 - 5 av 37 | Neste | Siste »