Cristin-person-ID: 808709
Person

Aktiv cristin-person Therese Fostervold Mathisen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Avdeling for helse og velferd ved Høgskolen i Østfold
  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole

Kontaktinformasjon

Sted
Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse og velferd Kobberslagerstredet 5, Kråkerøy.

Resultater Resultater

PSYKT bra å la barna bevege seg til skolen.

Mathisen, Therese Fostervold. 2021, HIØIntervju

Inn med mer kunnskap om veien til hjelp for spiseforstyrrelser!

Mathisen, Therese Fostervold; Sundgot-Borgen, Jorunn; Stedal, Kristin; Fuglset, Tone Seim; Bergestuen, Bent Egil; Engen, Kethe Marie Elgesem; Joseph, Kenth-Louis Hansen. 2021, Dagens medisin. HELSEMR, DIAKONSYK, HIØ, NIH, OUS, INNLANDETLeserinnlegg

Body appreciation and body appearance pressure in Norwegian university students comparing exercise science students and other students.

Sundgot-Borgen, Christine; Sundgot-Borgen, Jorunn; Bratland-Sanda, Solfrid; Kolle, Elin; Torstveit, Monica Klungland; Svantorp-Tveiten, Kethe Marie Engen; Mathisen, Therese Fostervold. 2021, BMC Public Health. USN, HIØ, NIH, UIAVitenskapelig artikkel

Hvordan ber man om hjelp?

Mathisen, Therese Fostervold. 2021, HIØIntervju
1 - 5 av 67 | Neste | Siste »