Cristin-person-ID: 819643
Person

Brage Thunestvedt Hatløy

  • Stilling:
    Postdoktor
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Resultater Resultater

Landslova mellom gamal og ny rett.

Sunde, Jørn Øyrehagen; Hatløy, Brage Thunestvedt. 2022, UIO, UIBProgramledelse

"Eg går med på det tingmennene kallar lov" - Tinget si rolle etter Landslova av 1274.

Hatløy, Brage Thunestvedt. 2022, Forhandling & Samhandling - Eidsivatinget i ett tusen år 1022 - 2022. UIBFaglig foredrag

Kontinuitet og endring - Lovgivingsteknikk i Magnus Lagabøters landslov av 1274.

Hatløy, Brage Thunestvedt. 2022, Det Femte nordiska rättshistorikermötet. UIBVitenskapelig foredrag

Skjebnevalget - Tronfølgesituasjonen i 1387/88.

Opsahl, Erik; Hatløy, Brage Thunestvedt. 2022, Rett, historie, rettshistorie anno 2022 // Law, History, Legal History in 2022 Professor Jørn Øyrehagen Sunde 50. NTNU, UIBVitenskapelig foredrag

Skjebnevalget - Tronfølgesituasjonen i 1387/88.

Opsahl, Erik; Hatløy, Brage Thunestvedt. 2022, Rett, historie, rettshistorie anno 2022 Professor Jørn Øyrehagen Sunde 50 år. NTNU, UIBVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »