Cristin-person-ID: 834827
Person

Aktiv cristin-person Thomas Haugland Johansen

  • Stilling:
    Forsker
    ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
  • Stilling:
    1087 overingeniør
    ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Algoritmer og beregnbarhetsteori • Medisinsk teknologi • Statistikk • Anvendt matematikk • Matematisk modellering og numeriske metoder

Emneord

Parallellprogrammering • Algoritmer • Beregningsorientert matematikk • Maskinlæring • Parallelle algoritmer • GPGPU

Forskningsetisk erklæring

Resultater Resultater

Variable Depth Bayesian Neural Networks Using Reversible Jumps.

Berezowski, Jon; Johansen, Thomas Haugland; Myhre, Jonas Nordhaug; Godtliebsen, Fred. 2022, 2022 IEEE 32nd International Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP). UIT, NORCE, UNN, ELLIPTICVitenskapelig artikkel

Simpler is Better: Spectral Regularization and Up-Sampling Techniques for Variational Autoencoders.

Björk, Sara Maria; Myhre, Jonas Nordhaug; Johansen, Thomas Haugland. 2022, IEEE conference proceedings. UIT, NORCEVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Instance Segmentation of Microscopic Foraminifera.

Johansen, Thomas Haugland; Sørensen, Steffen Aagaard; Møllersen, Kajsa; Godtliebsen, Fred. 2021, Applied Sciences. UITVitenskapelig artikkel

Towards detection and classification of microscopic foraminifera using transfer learning.

Johansen, Thomas Haugland; Sørensen, Steffen Aagaard. 2020, Proceedings of the Northern Lights Deep Learning Workshop. UITVitenskapelig artikkel

Detecting skin cancer using hyperspectral images.

Johansen, Thomas Haugland; Møllersen, Kajsa; Ortega, Samuel; Fabelo, Himar; Callico, Gustavo; Godtliebsen, Fred. 2020, Advanced Science News. UITPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »