Cristin-person-ID: 886681
Person

Aktiv cristin-person Zubia Willmann Robleda

  • Stilling:
    Forsker
    ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emneord

Flyktninger • Asylsøkere • Kvalitativ studie • Samfunnsintegrasjon • Kjønnsstudier • Migrasjonsforskning • Religion og migrasjon

Land

  • Norge
  • Sudan
  • Uganda

Kontaktinformasjon

Sted
VID vitenskapelige høgskole

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Zubia Willmann Robleda

Sammendrag

Has recently defended her doctoral thesis on female asylum seekers in Norway, their experiences with the asylum system, their tactics to deal with everyday challenges, the role of religious faith and practices and their aspirations of their future. She has an interdisciplinary background with a BA (Hons) in International Politics (Manchester Metropolitan University, UK) and a European Masters in Migration and Intercultural Relations (Carl von Ossietzky University of Oldenburg, Germany and University of Stavanger, Norway). Prior to her PhD, she conducted research among refugees in Uganda on sexual and reproductive health and rights issues. She has also worked in Sudan with issues of child marriage and female circumcision and has also conducted research on the attitudes towards the policies related to female circumcision among women from practising communities in Norway.

Tittel

Zubia Willmann Robleda

Resultater Resultater

Offentlige etaters rolle for nyankomne flyktningers arbeidsmarkedstilknytning (The role of public agencies in the labor market integration of newly arrived refugees in Norway).

Robleda, Zubia Willmann. 2021, Velferdsuniversitetets morgenwebinar: Arbeidsinkludering Møte mellom velferdsforvaltning og brukere. (Welfare univeristy's morningwebinar on labour market inclusion) . VIDVitenskapelig foredrag

‘What do we talk about when we talk about integration?’ .

Robleda, Zubia Willmann; Wong, Norma Hoi-Lam. 2021, Nordic Migration Research Conference. VIDVitenskapelig foredrag

Seeking Orientation and Transformation: The Everyday Religious Tactics of Female Asylum Seekers in Norway.

Robleda, Zubia Willmann. 2019, Conference The Faith Lives of Women and Girls . VIDVitenskapelig foredrag

Crafting Lives and Selves within the Asylum Context. The Self-Making of Women Seeking Asylum in Norway.

Robleda, Zubia Willmann. 2019, Migration and Diversity Centre Forum . VIDVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »