Cristin-person-ID: 9237
Person

Kristin Joachimsen

  • Stilling:
    Professor
    ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Resultater

Esther’s Composite identity in Susa: An analysis of the role of gender in the struggle for ethnic/religious survival and maintenance under the Persian Empire. .

Joachimsen, Kristin. 2018, Foreign Women Research Group. MFVitenskapelig foredrag

Boundaries in Flux in Ezra 4-6: Accommodation and resistance towards the Persian Empire. .

Joachimsen, Kristin. 2018, Conference Borders and Boundaries in Ancient Israel, . MFVitenskapelig foredrag

The Hybrid Identity of Esther in Shushan: Jewish Woman and Persian Queen-the role of gender and social status in the struggle for ethnic/ religious/ cultural survival and maintenance under the Persian Empire.

Joachimsen, Kristin. 2018, Society of Biblical Literature International Meeting. MFVitenskapelig foredrag

The hybrid identity of Jezebel: Foreign Woman and Queen of Israel in 1 and 2 Kings.

Joachimsen, Kristin. 2018, Society of Biblical Literature International Meeting. MFVitenskapelig foredrag

Identity Politics and Distribution Policy in Neh 5. Paper .

Joachimsen, Kristin. 2018, The Bible and Money – Money in the Bible. MFVitenskapelig foredrag