Cristin-person-ID: 9495
Person

Janikke Solstad Vedeler

  • Stilling:
    Seniorforsker
    ved Velferd, arbeid og oppvekst ved Nordlandsforskning
  • Stilling:
    Forskningssjef
    ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi • Sosiologi

Emneord

Funksjonshemming • Sosial innovasjon • Eldreomsorg • Arbeidsledighet • Inkluderende arbeidsliv

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 50 00

Resultater Resultater

Hate speech as an expression of disablism.

Vedeler, Janikke Solstad. 2020, PacRim International Conference. OSLOMETFaglig foredrag

Jobbintervju: Forståelser av funksjonshemming og tematisering av arbeidsplasstilrettelegging .

Vedeler, Janikke Solstad. 2020, NAV Hjelpemiddelsentralen - årlig konferanse. OSLOMETFaglig foredrag

Hatprat mot funksjonshemmede.

Vedeler, Janikke Solstad; Olsen, Terje; Eriksen, John. 2020, Å leve med hatprat – en hverdag for mange med funksjonsnedsettelser. FAFO, OSLOMETFaglig foredrag

Job Interview Practices and Hiring Decisions: A Comparative Study.

Vedeler, Janikke Solstad. 2020, the 35th Annual Pacific Rim International Conference on Disability and Diversity. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Public employment services: Building social resilience in youth?

Assmann, Marie-Luise; Tolgensbakk, Ida; Vedeler, Janikke Solstad; Bøhler, Kjetil Klette. 2020, Social Policy & Administration. CvOUO, OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 66 | Neste | Siste »