Cristin-person-ID: 971
Person

Camilla Hardeland

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag ved Høgskolen i Østfold

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Medisinsk nødmeldetjeneste • Hjerneslag • Akuttmedisin • Hjertestans • Prehospitale tjenester

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Description of call handling in emergency medical dispatch centres in Scandinavia: recognition of out-of-hospital cardiac arrests and dispatcher-assisted CPR.

Hardeland, Camilla; Claesson, Andreas; Blom, Marieke T; Blomberg, Stig Nikolaj Fasmer; Folke, Fredrik; Hollenberg, Jacob; Kramer-Johansen, Jo; Lippert, Freddy K; Nord, Anette; Nygaard, Anne Mette mfl.. 2021, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. UvA, KAROLINSKA, HIØ, UIO, KU, OUS, KIVitenskapelig artikkel

Hva synes pasientene om helseteknologien?

Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Hardeland, Camilla; Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen. 2021, Sykepleien. UIT, HIØ, ØSTFOLDPopulærvitenskapelig artikkel

Patient experiences with technology enabled care across healthcare settings- a systematic review.

Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Hardeland, Camilla; Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen. 2020, BMC Health Services Research. HIØVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Development and validation of a questionnaire to assess Healthcare personnel competence in cardiac arrest and resuscitation in pregnancy .

Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Svendsen, Edel Jannecke; Heitmann, Grethe Berger; Dhayyat, Adam; Morris, Ann; Sjøborg, Katrine Dønvold; Olsen, Richard M.; Hardeland, Camilla. 2020, PLOS ONE. HIØ, UIO, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

Hjertestansbehandling i AMK.

Hardeland, Camilla. 2018, Skandinavisk akuttmedisin 2017. HIØVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »