Cristin-person-ID: 9908
Person

Anders Løvlie

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Helsehjelp som straffereaksjon.

Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor. 2018, Morgenbladet. STOLAV, UIO, OUS, UIBKronikk

De sakkyndiges rolle i straffesaker.

Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor. 2018, Morgenbladet. STOLAV, UIO, OUS, UIBKronikk

Utilregnelighet til besvær – igjen.

Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Heinrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor; Rasmussen, Kirsten. 2018, Morgenbladet. VV, STOLAV, UIO, OUS, UIBKronikk

Helse eller Sikkerhet?

Johansen, Nicolay B.; Karlsen, Kjetil; Andenæs, Kristian; Kofoed, Sissel; Skulberg, Andreas; Løvlie, Anders. 2009, Kriminalpolitisk seminar. UIOFaglig foredrag

Utsagnskategorier ved straffansvar for ærekrenkelse av omdømme.

Løvlie, Anders. 2013, Cappelen Damm Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »