Cristin-person-ID: 9908
Person

Anders Løvlie

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn .

Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Heinrik; Rasmussen, Kirsten; Restan, Asbjørn. 2019, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). NTNU, UIO, OUSKronikk

Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn .

Rosenqvist, Randi; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Henrik; Rasmussen, Kirsten; Restan, Asbjørn. 2019, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). STOLAV, NTNU, UIO, HSØRØST, OUS, UIBKronikk

Helsehjelp som straffereaksjon.

Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor. 2018, Morgenbladet. STOLAV, UIO, OUS, UIBKronikk

De sakkyndiges rolle i straffesaker.

Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor. 2018, Morgenbladet. STOLAV, UIO, OUS, UIBKronikk

Utilregnelighet til besvær – igjen.

Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Heinrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor; Rasmussen, Kirsten. 2018, Morgenbladet. VV, STOLAV, UIO, OUS, UIBKronikk
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »