Cristin-person-ID: 9908
Person

Anders Løvlie

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Resultater

Psykisk helsevern som straffereaksjon.

Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Rosenqvist, Randi; Halvorsen, Marit; Restan, Asbjørn. 2018, Morgenbladet. UIO, OUSKronikk

De sakkyndiges rolle i straffesaker .

Syse, Aslak; Restan, Asbjørn; Rosenqvist, Randi; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders. 2018, Morgenbladet. UIO, OUSKronikk

Utsagnskategorier ved straffansvar for ærekrenkelse av omdømme.

Løvlie, Anders. 2013, Cappelen Damm Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Internering og normering - Om bruk og ikke- bruk av formell lov til å regulere forvaring av farlige personer i krisesituasjoner.

Løvlie, Anders. 2013, Pax Forlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Fra villfarelse til vrangforestilling - Hvordan ta feil i psykiatrisk og juridisk forstand.

Løvlie, Anders; Dahl, Alv A. 2012, Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. UIO, OUSPopulærvitenskapelig artikkel