Cristin-prosjekt-ID: 2045409
Sist endret: 27. januar 2020 16:56

Cristin-prosjekt-ID: 2045409
Sist endret: 27. januar 2020 16:56
Prosjekt

The Ambivalence of Nordic Nature: Gift. Guilt. Grace

prosjektleder

Marius Timmann Mjaaland
ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Tidsramme

Aktivt
Start: 27. januar 2020 Slutt: 31. mars 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The Ambivalence of Nordic Nature: Gift. Guilt. Grace

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Marius Timmann Mjaaland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Elisabeth Oxfeldt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Ole Jacob Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Dag Olav Hessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo

Arne Johan Vetlesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 5