Cristin-prosjekt-ID: 2049813
Sist endret: 18. februar 2020, 14:30

Cristin-prosjekt-ID: 2049813
Sist endret: 18. februar 2020, 14:30
Prosjekt

Barn og unges medvirkning i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt

prosjektleder

Sari Susanna Ormstad
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Barnevern • Brukermedvirkning • Barn • Barn og ungdom • Barnevernet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. november 2019 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barn og unges medvirkning i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har mange oppgaver innenfor temaområdene barnevern, familievern, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og vold i nære relasjoner. Direktoratet skal blant annet bistå barnevernet med forskningsbaserte anbefalinger på ulike saksområder. Bufdir ønsker i denne sammenheng en oversikt over og beskrivelse av forskning som har undersøkt barn og unges medvirkning i barnevernet.

Tittel

Children and youths’ involvement in child welfare services: a systematic mapping review

Populærvitenskapelig sammendrag

The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir) has broad responsibilities related to child welfare services, family counselling, adoption, equality, and violence in close relationships. One responsibility is to support the child welfare services with evidence-based recommendations concerning various topic areas. Bufdir has requested an overview and description of research that has examined children and youths’ involvement in child welfare services.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sari Susanna Ormstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Elisabet Vivianne Hafstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Christine Hillestad Hestevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Heather Eileen Menzies Munthe-Kaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Ashley Elizabeth Muller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »