Cristin-prosjekt-ID: 2050037
Sist endret: 19. februar 2020, 11:31

Cristin-prosjekt-ID: 2050037
Sist endret: 19. februar 2020, 11:31
Prosjekt

Evaluering av skolemåltid i Trøndelag - Har en tilrettelagt skolelunsj noen betydning for elevenes helse og trivsel?

prosjektleder

Bodil Bjørndal
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Ernæring

Emneord

Skoletrivsel • Skolemat • Kostholdstiltak • Skolemiljø • Mat og måltider • Måltider

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 19. februar 2020 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av skolemåltid i Trøndelag - Har en tilrettelagt skolelunsj noen betydning for elevenes helse og trivsel?

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet Skolemåltid i Trøndelag har som målsetning å bidra til å sikre at barn og unge får sunn og næringsrik mat i løpet av skoledagen. Det kan gi bedre læringsmiljø, bedre helse og føre til sosial utjevning i helse blant barn og unge.  - Et overordnet mål for skolemåltidsprosjektet er å utvikle en modell for skolemåltid ved barne- og ungdomsskoler som kan anvendes ved alle skoler. Prosjektansvarlig for utprøving av skolemåltid ved utvalgte skoler er Fylkesmannen i Trøndelag. Satsingen er et samarbeid mellom Fylkesmannens tre fagavdelinger innen landbruk, oppvekst- og velferd og helse og omsorg. Høgskulen på Vestlandet gjennomfører eit evaluering av denne satsningen for å se på effektene av et gratis skolemåltid på helse, kosthold og trivsel. Det vil også være viktig å trekke erfaringer fra prosjektet og identifisere praktiske utfordringer ved å innføre et felles skolemåltid. Evalueringen er lagt opp etter samme mal som ProMeal - Prospects for Promoting Health and Performance by School Meals in Nordic Countries (2013-14).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bodil Bjørndal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Eldbjørg Fossgard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Eli Kristin Aadland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3