Cristin-prosjekt-ID: 2052992
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 21:29 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2052992
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 21:29 Sist endret av: REK
Prosjekt

Diagnostisk evaluering av gliomer og hjernemetastaser ved hjelp av aminosyre PET/MRI

prosjektleder

Live Eikenes
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2243

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Diagnostisk evaluering av gliomer og hjernemetastaser ved hjelp av aminosyre PET/MRI

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med hjernesvulster blir idag undersøkt med MR både før og etter nevrokirurgisk operasjon eller stereotaktisk strålebehandling. MR har imidlertid noen begrensninger som gjør at det kan være vanskelig å stille en eksakt diagnose. Det kan også være vanskelig å avgrense tumorvolumet basert på kun MR. Positron emisjons tomografi (PET) med aminosyre PET-tracere er nå anbefalt i internasjonale guidelines som en tilleggsundersøkelse for å få mer informasjon enn det MR undersøkelsen kan gi i pasienter med hjernesvulst. Vi ønsker derfor å undersøke pasienter med hjernesvulst med 3 ulike typer aminosyre PET-tracere for å finne ut hvilke av disse som har best potensiale for å bedre den diagnostiske nøyaktigheten for denne pasientgruppen, og evaluere hvorvidt kombinert PET/MR kan gi oss mer informasjon enn MR alene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Live Eikenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jon Andre Totland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Øystein Vesterli Tveiten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Anna Maria Karlberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Anne Jarstein Skjulsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 26 | Neste | Siste »