Cristin-prosjekt-ID: 2053256
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 02:37 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053256
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 02:37 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hverdagsglede for alle i Bærum

prosjektleder

Maja Eilertsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 62155

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. juli 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hverdagsglede for alle i Bærum

Populærvitenskapelig sammendrag

Bærum kommune har fått prosjektmidler til å jobbe for fremming av livskvalitet ved bruk av Hverdagsgledekonseptet. I den forbindelse ønsker vi å evaluere effekten av et av tiltakene. Vi skal tilby to timers undervisning om Hverdagsglede. Dette følges opp av månedlige eposter i 6 måneder med "hverdagsgledeboostere". Tiltaket avsluttes etter 6 måneder. Tiltaket skal tilbys til et innbyggerpanel i Bærum kommune. Innbyggerpanelet består av ca 400 innbyggere som har gitt samtykke til å bidra med samskaping i utvikling av kommunens tilbud. Vi vil sende alle deltakerne en invitasjon til å bli med i forskningsstudien, og regner med å inkludere mellom 200 og 300 deltakere. Deltakerne i studien randomiseres i to grupper, en som får intervensjonen raskt, og en ventelistegruppe som får intervensjonen etter 6 måneder. Vi skal måle livskvalitet med "Minimumslisten for måling av livskvalitet". Målinger er ved innrullering, ved kurstidspunkt, etter 6 måneder, og etter 12 måneder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Maja Eilertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Monica Beer Prydz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bærum kommune

Julie Solum Nymoen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bærum kommune
1 - 3 av 3