Cristin-prosjekt-ID: 2053278
Registrert av: REK Sist endret: 18. mars 2021, 13:07

Cristin-prosjekt-ID: 2053278
Registrert av: REK Sist endret: 18. mars 2021, 13:07
Prosjekt

Psykiske plager og livskvalitet hos Norske universitetsstudenter: Stabilitet, endring, og sammenheng med helseutfall og fungering

prosjektleder

Robert Smith
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1325

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 31. juli 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykiske plager og livskvalitet hos Norske universitetsstudenter: Stabilitet, endring, og sammenheng med helseutfall og fungering

Populærvitenskapelig sammendrag

Flere undersøkelser tyder på at norske studenter sliter med psykiske plager i økende grad, men det er uklart hva som er årsaken, hvor vedvarende plagene er, og hvor mye dette påvirker studentene i det daglige og i det lange løp. Formålet med dette prosjektet er å undersøke utviklingen av psykiske plager og livskvalitet blant norske studenter over tid, identifisere faktorer som kan forklare denne utviklingen, og finne ut om ulike forløp av psykiske plager predikerer helse og fungering. I tillegg skal prosjektet estimere longitudinelle nettverksmodeller på symptomnivået for å få en bedre forståelse på hvordan viktige aspekter i livet til studentene, som sosial integrasjon, bruk av alkohol, og dataspill henger sammen med utviklingen og opprettholdelse av psykiske plager. 15000 studenter ved Universitet i Bergen vil bli spurt til å delta og fylle ut spørreskjemaer på ulike tidspunkter mellom september 2019 og mai 2020. Data fra denne undersøkelsen skal også kobles mot andre datakilder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Robert Smith

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Jens Christoffer Skogen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helsefremmende arbeid ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Børge Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helsefremmende arbeid ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3