Cristin-prosjekt-ID: 2053321
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2021, 10:03 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053321
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2021, 10:03 Sist endret av: REK
Prosjekt

DART: En studie av durvalumab, en type immunterapi, for behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft med positivt eller negativt PD-L1 uttrykk, etter behandling med kjemoterapi og stråling

prosjektleder

Åslaug Helland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 48655

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 1. januar 2031

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DART: En studie av durvalumab, en type immunterapi, for behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft med positivt eller negativt PD-L1 uttrykk, etter behandling med kjemoterapi og stråling

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en åpen, multinasjonal, fase II studie som skal undersøke kreftcellenes egenskaper før, underveis og etter behandling med studiemedisinen durvalumab hos pasienter med lokalavansert ikke-småcellet lungekreft. Både pasienter med høyt uttrykk og lavt uttrykk av PD-L1 skal delta. Durvalumab (PD-L1 hemmer) vil gis etter en periode med behandling etter standardforløp med kjemoterapi og stråling (kjemoradioterapi) i rundt 7 uker. Etter maks 5 ukers opphold etter kjemoradioterapi gis durvalumab i samme dose til alle pasienter i inntil 12 måneder. Oppfølgingen består av en periode med sikkerhetsvurdering etter behandling i inntil 5 år, etterfulgt av en periode med kontakt via telefon for informasjon om oppstart med ny behandling og overlevelse. Hensikten med prosjektet er å øke forståelsen for hvilke faktorer som kan forutsi behandlingseffekt i PD-L1 positivt sammenliknet med PD-L1 negativt kreftvev, ved å se nærmere på biologiske prøver som er tatt fra pasienter i studien.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åslaug Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Øystein Fløtten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Tarje Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Renè van Helvoirt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Nina Helbekkmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 5