Cristin-prosjekt-ID: 2053398
Registrert av: REK Sist endret: 18. mars 2021, 13:16

Cristin-prosjekt-ID: 2053398
Registrert av: REK Sist endret: 18. mars 2021, 13:16
Prosjekt

Evolusjon av Bordetella pertussis i Norge, 1996-2019: Allelvarianter av vaksine relaterte antigener

prosjektleder

Didrik Frimann Vestrheim
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 82752

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2020 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evolusjon av Bordetella pertussis i Norge, 1996-2019: Allelvarianter av vaksine relaterte antigener

Populærvitenskapelig sammendrag

Kikhoste er en svært smittsom bakteriell luftveisinfeksjon forårsaket av Bordetella pertussis (B. pertussis). Små barn er mest utsatt for alvorlige komplikasjoner. Dette er en vaksineforebyggbar sykdom og vaksinedekningen på verdensbasis er høy. Likevel sees en økning i forekomst av pertussis globalt. Norge er det landet i Europa med flest meldte tilfeller per 100 000 innbygger. Årsaken til økningen er sammensatt, men patogen tilpasning er trolig en sentral faktor. Flere studier fra andre land viser at B. pertussis populasjonen endrer seg vekk fra de vaksine relaterte stammene. Dette er bekymringsfylt siden endret B. pertussis populasjon kan svekke effekten av vaksinen. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke utviklingen og distribusjon av ulike kloner av B. pertussis fra norske pasienter i perioden 1996-2019, ved bruk av helgenomsekvensering. Dette for å se om det har vært molekylær epidemiologiske endringer og eventuelt fastslå når endringene inntraff.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Didrik Frimann Vestrheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Margrethe Greve-Isdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Lin Cathrine T. Brandal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Anna Karin Germundsson Hauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for bakteriologi ved Folkehelseinstituttet

Lene Haakensen Kolstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for bakteriologi ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »