Cristin-prosjekt-ID: 2053399
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 03:54 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053399
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 03:54 Sist endret av: REK
Prosjekt

PSMA PET for deteksjon av prostatakreft tilbakefall etter radikal behandling - et multisenter studie

prosjektleder

Tone Frost Bathen
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 83009

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. februar 2020 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PSMA PET for deteksjon av prostatakreft tilbakefall etter radikal behandling - et multisenter studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Ca. en tredjedel av alle prostatakreftpasienter får tilbakefall (biokjemisk residiv) etter primær behandling med kirurgi eller stråleterapi. For videre behandling er det svært viktig å kunne påvise samt differensiere lokale og regionale tilbakefall fra fjernmetastaser. Tradisjonelle metoder som MR og scintigrafi har dessverre lav sensitivitet for deteksjon av lymfeknute- og skjellettmetastaser. PET avbildning med traceren "prostata spesifikt membran antigen", PSMA, har vist lovende resultater, og denne metoden benyttes nå ved flere norske sykehus. Evidens for metoden er imidlertid hovedsaklig basert på små retrospektive studier fra enkelt-sykehus. Formålet er å gjennomføre en prospektiv, multi-senter studie som vil bidra til optimalisering og bedre utnyttelse av metoden i pasienter med tilbakefall av prostatakreft. Vi vil rekruttere 300 pasienter som utredes for tilbakefall, og som derfor rutinemessig henvises til avbildning med PSMA PET/CT og PET/MR.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Frost Bathen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kirsten Selnæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Trond Bogsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

alfred Honore

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Martin Bierman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 21 | Neste | Siste »