Cristin-prosjekt-ID: 2053459
Registrert av: REK Sist endret: 23. desember 2021, 11:24 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053459
Registrert av: REK Sist endret: 23. desember 2021, 11:24 Sist endret av: REK
Prosjekt

Menns risikofaktorer for uønsket svangerskapsutfall

prosjektleder

Grace M Egeland
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 34555

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Menns risikofaktorer for uønsket svangerskapsutfall

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi vet svært lite om hvor viktig menns helse og livsstil er i forhold til risiko for spontanabort, dødfødsler og medfødte misdannelser. Men det finnes en sterk vitenskapelig begrunnelse for å undersøke sammenhengen mellom menns helse og uønskede svangerskapsutfall. Dagens kunnskap kommer fra epidemiologiske undersøkelser av hvorvidt fars alder, sosial og økonomisk ulikhet og røyking påvirker uønskede svangerskapsutfall, kliniske funn angående fertilitet og sædkvalitet samt fra genetisk/epigenetisk forskning. Fedre kan påvirke partnerens svangerskapsutfall via ulike mekanismer, blant annet psykologisk og økonomisk støtte, kunnskap om helseforhold og livsstilsfaktorer som røyking, i tillegg til genetiske eller epigenetiske faktorer. Dette forskningsprosjektet vil se på menns risikofaktorer i forhold til barnløshet, spontanabort, dødfødsel, totale tap (spontanabort, dødfødsel og neonatal død) og medfødte misdannelser med fokus på hjertefeil.

Tittel

Menns risikofaktorer for uønsket svangerskapsutfall

Populærvitenskapelig sammendrag

This research project will look at men's risk factors in relation to infertility, miscarriage, stillbirth, total loss (miscarriage, stillbirth and neonatal death) and congenital malformations with a focus on heart defects.

Abstract:

We know very little about how important men's health and lifestyle are in relation to the risk of miscarriage, stillbirths and congenital malformations. But there is a strong scientific rationale for examining the link between men's health and unwanted pregnancy outcomes. Today's knowledge comes from epidemiological studies of whether paternal age, social and economic inequality and smoking, affect unwanted pregnancy outcomes, clinical findings regarding fertility and sperm quality as well as from genetic / epigenetic research. Fathers can influence the partner's pregnancy outcome via various mechanisms, including psychological and financial support, knowledge of health conditions and lifestyle factors such as smoking, in addition to genetic or epigenetic factors. This research project will look at men's risk factors in relation to infertility, miscarriage, stillbirth, total loss (miscarriage, stillbirth and neonatal death) and congenital malformations with a focus on heart defects.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grace M Egeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Siri Eldevik Håberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Øystein Kravdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Aage Tverdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Nina Øyen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »