Cristin-prosjekt-ID: 2053522
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 05:21 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053522
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 05:21 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekter av Hverdagsgledekurset

prosjektleder

Ragnhild Bang Nes
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 75698

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2020 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekter av Hverdagsgledekurset

Populærvitenskapelig sammendrag

Norge står ovenfor store samfunnsutfordringer som økning i forebyggbare helseproblemer, høyt sykefravær og demografiske endringer som setter velferdsstaten under press. Tiltak som øker livskvalitet kan bidra til bedre helse og mestring, og dermed redusere presset på velferdstjenester. Prosjektet vil gi kunnskap om effektene av et nytt livskvalitetsfremmende tiltak, kurset Fem grep for økt hverdagsglede, basert på det britiske "Five ways to wellbeing". Kurset har vært pilotert i Norge i 2018 med gode resultater. Målet er å styrke individets ressurser og gi positive erfaringer for å redusere stress, forebygge og mestre dårlig helse, og bekjempe utenforskap. Effekter av kurset vil bli undersøkt i frisklivssentraler og i NAV, ved hjelp av prospektive komparative studier, med og uten randomisering. Målgruppen er individer med psykiske og fysiske helseproblemer. 30 frisklivssentraler og fire NAV-kontor vil delta i studien. Deltakerne vil svare på spørreskjema med livskvalitetsspørsmål

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ragnhild Bang Nes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Nikolai Czajkowski

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Espen Røysamb

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Gry Anette Sælid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Sonja Lyubomirsky

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of California, San Francisco
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »