Cristin-prosjekt-ID: 2057367
Registrert av: REK Sist endret: 11. oktober 2021, 09:51 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2057367
Registrert av: REK Sist endret: 11. oktober 2021, 09:51 Sist endret av: REK
Prosjekt

Using MoBa to understand the Covid-19 pandemic

prosjektleder

Per Minor Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 127708

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 31. mars 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Using MoBa to understand the Covid-19 pandemic

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet har som formål å følge utbredelsen av Covid-19 sykdom i Norge gjennom de neste årene, og å forstå hvorfor noen blir smittet og eventuelt alvorlig syke, ved å utnytte en eksisterende helseundersøkelse som heter Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). Denne undersøkelsen følger 95 000 mødre, 75 000 fedre og 114 000 barn i familier. Undersøkelsen startet i 1999 og rekrutteringen inn i undersøkelsen varte frem til slutten av 2008. Det er samlet inn biologisk materiale og spørreskjemadata. Nå skal vi sende ut korte spørreskjemaer ved hjelp av meldinger til mobiltelefoner. I tillegg skal MoBa-data kobles til helseregistre. Dataene vil blant annet benyttes til å svare på hvorfor noen blir alvorlige syke med Covid-19 infeksjon.

Metode

Kvantitative analysemetoder

Tittel

Using MoBa to understand the COVID-19 pandemic

Populærvitenskapelig sammendrag

This project will follow the spread of COVID-19 disease in Norway over the next few years, and investigate why someone becomes infected and possibly seriously ill.

Abstract:

We will use an existing health study, the Norwegian Mother, Father and Child Study (MoBa). This study follows 95,000 mothers, 75,000 fathers and 114,000 children in families. The study started in 1999 and the recruitment ended in 2008. Biological material and questionnaire data are collected. In this study, we send out short questionnaires using messages to mobile phones. In addition, MoBa data will be linked to health registries. Among other things, these data will answer why some people become seriously ill with COVID-19 infection.

Participants in the MoBa study can unsubscribe at any time and / or have all data that has been registered deleted. Read more about this here (in Norwegian only)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Minor Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Lill-Iren Schou Trogstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Maria Christine Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Yunsung Lee

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for genetikk og bioinformatikk ved Folkehelseinstituttet

Ellen Øen Carlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »