Cristin-prosjekt-ID: 2057367
Registrert av: REK Sist endret: 5. april 2020 11:48 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2057367
Registrert av: REK Sist endret: 5. april 2020 11:48 Sist endret av: REK
Prosjekt

Using MoBa to understand the Covid-19 pandemic

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 127708

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 31. mars 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Using MoBa to understand the Covid-19 pandemic

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet har som formål å følge utbredelsen av Covid-19 sykdom i Norge gjennom de neste årene, og å forstå hvorfor noen blir smittet og eventuelt alvorlig syke, ved å utnytte en eksisterende helseundersøkelse som heter Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). Denne undersøkelsen følger 95 000 mødre, 75 000 fedre og 114 000 barn i familier. Undersøkelsen startet i 1999 og rekrutteringen inn i undersøkelsen varte frem til slutten av 2008. Det er samlet inn biologisk materiale og spørreskjemadata. Nå skal vi sende ut korte spørreskjemaer ved hjelp av meldinger til mobiltelefoner. I tillegg skal MoBa-data kobles til helseregistre. Dataene vil blant annet benyttes til å svare på hvorfor noen blir alvorlige syke med Covid-19 infeksjon.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Lill Trogstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Maria Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Yunsung Lee

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Ellen Carlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »