Cristin-prosjekt-ID: 2058381
Registrert av: REK Sist endret: 14. april 2020 13:28 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2058381
Registrert av: REK Sist endret: 14. april 2020 13:28 Sist endret av: REK
Prosjekt

individuelle og genetiske risikofaktorer for COVID-19 infeksjon.

prosjektleder

Erik Solligård
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 121891

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 23. mars 2020 Slutt: 22. mars 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

individuelle og genetiske risikofaktorer for COVID-19 infeksjon.

Populærvitenskapelig sammendrag

COVID-19 er et nytt virus som raskt har spredd seg fra Kina til den pågående pandemien som har satt samfunnet vårt i en unntakstilstand som vi ikke har hatt siden 2. verdenskrig. Norge har i skrivende stund oppunder 1000 påfviste tilfeller og fikk første dødsfall den 12.03.20. Vi vet lite om sykdommen. Siden viruset overlever lenge utenfor kroppen er smittsomheten stor, og COVID19 regnes nå som en luftsmittesykdom med enorme samfunnskonsekvenser. Noe av det aller mest kritiske nå er at vi ikke vet hvem som har størst risiko for å utvikle alvorlig sykdom, altså et intenst behov for å identifisere risikofaktorer for utvikling av alvorlig sykdom! Vi har en unik mulighet til å gjøre dette her i Midt Norge. Med bakgrunnsinfo fra store deler av befolkningen kartlagt i HUNT og med mulighet til å identifisere og studere ALLE barn og voksne som blir sykehusinnlagte med COVID19 i Trøndelag. Vi planlegger å studere kliniske, genetiske og immunologiske markører for prognose ved sykdom . Gjennom dette kan behandling optimaliseres og individualiseres, spesielt hos pasienter med økt risiko for alvorlig sykdomsutvikling. Prosjektforløp: I tillegg til standard prøver vil vi ta ekstra serum-glass, et ekstra glass til DNA/RNA-prøve og nese-prøve til bakteriedyrking på alle som legges inn med mistenkt COVID-19. Prøvene vil gjentas (dag 3 og 7) hos intensivpasienter. Bbakgrunn, pasentforløp og utfall hentes fra elektronisk journal og registreres e-forsk. Opplysningene i prosjektet planlegges linket til HUNT populasjonen for å studere prospektive faktorer og til nasjonale register for å studere utfall (sykdom, arbeidsnærvær og død etter sykehusinnleggelsen). Vi og andre har i HUNTpoulasjonen (70.000 er genotypet). identifisert genotyper med sårbarhet for alvorlig infeksjonssykdom og familiær opphopning. Vi vil og identifisere biomarkører for forventet sykdomsforløp, utvikle prioriteringsalgoritmer og mekanismer bak den observerte forskjell mellom barn og voksne i utvikling av sykdom. r

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erik Solligård

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Henrik Døllner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kari Risnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Tormod Rogne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Signe Åsberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »