Cristin-prosjekt-ID: 2060922
Registrert av: REK Sist endret: 8. mai 2020 10:52

Cristin-prosjekt-ID: 2060922
Registrert av: REK Sist endret: 8. mai 2020 10:52
Prosjekt

Evolusjon av Salmonella Typhimurium i Norge, 2005-2017: Fremvekst og spredning av nye epidemiske kloner

prosjektleder

Umaer Naseer
ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1202

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evolusjon av Salmonella Typhimurium i Norge, 2005-2017: Fremvekst og spredning av nye epidemiske kloner

Populærvitenskapelig sammendrag

I Norge er Salmonella Typhimurium en av de viktigste salmonella serotypene som forårsaker smitte innenlands. Noen smittekilder er kjent (ville fugler og pinnsvin), men ofte er smittekilden ukjent. Nye kloner av monofasisk S. Typhimurium gir grunn til bekymring. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke utviklingen og distribusjon av ulike kloner i perioden 2005 til 2017. MLVA og helgenomdata vil brukes for å sammenligne pasientisolater med isolater fra dyr og miljø. Vi vil også se på antibiotikaresistensmønster. Studiet vil gi viktig kunnskap om de kloner av S. Typhimurium som er mest utbredt i den norske befolkningen, deres reservoar, antibiotikaresistens i ulike kloner og om hvordan klonene har utviklet seg over tid, noe som kan gi bedre deteksjon av utbrudd i fremtiden. Vi vil også få kunnskap om hvilke tiltak som kan forhindre nye utbrudd, samt hvilke smittekilder som innebærer risiko for S. Typhimurium.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Umaer Naseer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Tone Kristin Bjordal Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Emily Ann Macdonald

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3