Cristin-prosjekt-ID: 2060942
Registrert av: REK Sist endret: 4. juni 2020 10:20

Cristin-prosjekt-ID: 2060942
Registrert av: REK Sist endret: 4. juni 2020 10:20
Prosjekt

Finnes det disposisjoner for barnekreft allerede fra fødselstidspunktet - Munthe-Kaas

prosjektleder

Monica Cheng Munthe-Kaas
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/2551

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2012 Slutt: 31. januar 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Finnes det disposisjoner for barnekreft allerede fra fødselstidspunktet - Munthe-Kaas

Populærvitenskapelig sammendrag

Barnekreft er an alvorlig og sjelden tilstand. Senere forskning har bidratt til enorm forbedring innen behandling og prognose, men fortsatt vet man lite om disponerende årsaker til utvikling av barnekreft. Epigenetikk er et forskningsfelt som omhandler forhold som regulerer geners uttrykk. Disse forholdene kan til en viss grad påvirkes av miljø. Epigenetikk anses derfor som en mulig biologisk forklaring på gen-miljø interaksjoner. Dette prosjektet er et tett samarbeid mellom den norske og danske mor-barn kohorten, samt grupper som jobber innen barnekreft og epigenetikk. Målet er å utforske tidlige (gen-miljø) disposisjoner for barnekreft. Vi ønsker å undersøke genetiske og epigenetiske profiler i navlestrengsblod til barn som senere får kreft. Her vil vi utforske muligheten for (1) at visse former for barnekreft allerede kan identifiseres ved fødsel, og (2) om det kan påvises kreft-disponerende epigenetiske profiler, og om disse er påvirket av miljøforhold under svangerskapet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Monica Cheng Munthe-Kaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Anne Grete Bechensteen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Tone Bjørge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Dag Erik Undlien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Camilla Stoltenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Instituttledelse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »