Cristin-prosjekt-ID: 2060960
Registrert av: REK Sist endret: 8. mai 2020 10:32

Cristin-prosjekt-ID: 2060960
Registrert av: REK Sist endret: 8. mai 2020 10:32
Prosjekt

MINI-Nor-studien - Immunitet mot vaksineforebyggbare sykdommer hos gravide kvinner og deres barn

prosjektleder

Preben Aavitsland
ved Smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for smittervern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/296

Finansiering

 • Folkehelseinstituttet
  Prosjektkode: 3148

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Infeksjonsmedisin • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Medisinsk immunologi • Forebyggende medisin

Emneord

Spedbarn • Infeksjonsimmunologi • Luftveisinfeksjoner • Vaksiner • Graviditet

HRCS-helsekategori

 • Infeksjon
 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3.4 Vaksiner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 31. juli 2034

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MINI-Nor-studien - Immunitet mot vaksineforebyggbare sykdommer hos gravide kvinner og deres barn

Populærvitenskapelig sammendrag

Noen infeksjoner er spesielt alvorlige for spedbarn. Antistoffer overført fra mor til barn i svangerskapet kan beskytte barnet mot infeksjoner de første måneder i livet. Jo høyere antistoffnivået er hos mor, desto mer overføres til barnet. I 2016 ble barnevaksinasjonsprogrammet endret, og kombinasjonsvaksinen som beskytter mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og Haemophilus influenzae type b-infeksjon ble erstattet med en som i tillegg beskytter mot hepatitt B. Første dose av denne vaksinen gis ved 3-månedersalder. Vi har lite kunnskap om hvor godt beskyttet barnet er mot disse infeksjonene fra fødsel og frem til første vaksinedose, og hvilke faktorer som kan påvirke barnets egen vaksinerespons. Vi ønsker å kartlegge mors og barns beskyttelse ved å måle deres antistoffnivå mot disse sykdommene i blodet på fire ulike tidspunkt. Studien vil gi verdifull informasjon som kan bidra til å bedre spedbarns beskyttelse mot alvorlige infeksjoner ved at vaksinasjonsprogrammet kan tilpasses.

Metode

Kvantitative analysemetoder

Tittel

Maternal and infant immunity against vaccine preventable diseases in Norway, The MINI-Nor-study

prosjektdeltakere

prosjektleder

Preben Aavitsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Ingeborg Aase S. Aaberge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Didrik Frimann Vestrheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Margrethe Greve-Isdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Ida Laake

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »