Cristin-prosjekt-ID: 2060963
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:41 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060963
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:41 Sist endret av: REK
Prosjekt

Syn og læring i barne - og ungdomsskolen

prosjektleder

Rigmor Baraas
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/578

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2019 Slutt: 1. mai 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Syn og læring i barne - og ungdomsskolen

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med studien er å bidra til ny kunnskap om longitudinelle endringer i syn og sensorimotorisk funksjon, og hvordan disse faktorene kan virke sammen i forhold til akademiske prestasjoner gjennom grunnskolen. I studien vil vi undersøke longitudinelle effekter av synsfeil, synsproblemer og sensorimotorisk funksjon og hvordan dette henger sammen med akademiske prestasjoner hos barn i alderen 7-16 år. Målinger av synsfunksjon og øyne vil bli utført med gullstandardmetoder som cykloplegisk autorefraksjon, okulær biometri og optisk koherens tomografi (OCT) netthinneavbildning. Målinger av sensorimotorisk funksjon vil bli utført med en digital visuo-spatial test, Leeds Kinematic Assessment Tool. Målinger av akademisk prestasjon vil være resultater fra nasjonale prøver i lesing og matematikk.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rigmor Baraas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Steffen Ruud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Mark Mon-Williams

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Hanne-Mari Schiøtz Thorud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Cecilie O Bjørset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »