Cristin-prosjekt-ID: 2060968
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:42 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060968
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:42 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fysisk aktivitet blant ungdom i Troms – aktivitetsnivå, mønstre og validering av målinger

prosjektleder

Bente Morseth
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

forskningsansvarlige enheter

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/1663

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. oktober 2012 Slutt: 31. august 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fysisk aktivitet blant ungdom i Troms – aktivitetsnivå, mønstre og validering av målinger

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er behov for mer kunnskap om fysisk aktivitet blant ungdom, dette aktualiseres gjennom viktigheten av fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv, forskning som viser at ungdom er for lite aktive og økt fokus på tiltak som kan bidra til økt fysisk aktivitet blant barn og unge. Prosjektet vil beskrive fysisk aktivitetsvaner hos deltakere i ungdomsundersøkelsen Fit Futures og analysere sammenhengen mellom selvrapporterte og objektive aktivitetsmålinger, samt i hvilken grad ungdommens aktivitetsnivå tilfredsstiller nasjonale retningslinjer. I en senere fase kan det være aktuelt å utvide prosjektet med analyser av sammenhenger mellom fysisk aktivitet og overvekt, blodvariabler og/eller sykdomsvariabler. Studiepopulasjon er deltakere i Fit Futures, elever ved 1. år videregående skole. Data inkluderer selvrapportert informasjon om familie, livsstil, helse og sykdom, kliniske målinger og blodprøvetaking, og måling av fysisk aktivitet med akselerometer (bevegelsessensor).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bente Morseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Sameline Grimsgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Sigurd Beldo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Alexander Horsch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Anne-Sofie Furberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 5