Cristin-prosjekt-ID: 2061027
Registrert av: REK Sist endret: 30. juni 2022, 11:21

Cristin-prosjekt-ID: 2061027
Registrert av: REK Sist endret: 30. juni 2022, 11:21
Prosjekt

The importance of sleep for migraine pathophysiology: The effect of insufficient sleep on cortical function in migraine

prosjektleder

Petter Moe Omland
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1073

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nevrologi

Emneord

Nevrofysiologi • Migrene • Søvn

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2019 Slutt: 1. september 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The importance of sleep for migraine pathophysiology: The effect of insufficient sleep on cortical function in migraine

Tittel

Viktigheten av søvn for migrene: Effekten av mangel på søvn på hjernebarkfunksjon ved migrene

Populærvitenskapelig sammendrag

Migrene er en viktig årsak til sykdomsbyrde på verdensbasis, men årsaken er i stor grad ukjent. Migrenepasienter kan oppleve økt følsomhet for bl.a. lyd, lys og berøring under hodepineanfall. Dette kan skyldes endrede egenskaper til nerveceller i hjernebarken. Vår forskningsgruppe har vist sammenheng mellom søvnforstyrrelser og risiko for å utvikle migrene. Vi skal nå undersøke hvordan søvn påvirker visse egenskaper ved hjernebarken. Dette gjøres med transkranial magnetisk stimulering og EEG under utførelse av enkle oppgaver og aktivering av smertefibre i huden. Målingene utføres etter vanlig søvn og etter to netter med mindre søvn enn vanlig. Vi benytter paret overkrysning og vil rekruttere 50 migrenepasienter og 30 kontroller. Prosjektet vil gi økt forståelse av rollen til hjernebarken og dens subkortikale forbindelser ved migrene, og dermed også migrenes klinikk og patofysiologi. På sikt kan forskningen bidra til mer effektiv kunnskapsbasert forebyggelse av migreneanfall.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Petter Moe Omland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Martin Syvertsen Mykland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trond Sand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Martin Uglem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Marte-Helene Bjørk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Sleep restriction alters cortical inhibition in episodic migraine subgroups.

Mykland, Martin Syvertsen; Uglem, Martin; Sand, Trond; Omland, Petter Moe. 2022, Congress of the European Academy of Neurology. STOLAV, NTNUVitenskapelig foredrag

Sleep restriction alters cortical inhibition in migraine: A transcranial magnetic stimulation study.

Mykland, Martin Syvertsen; Uglem, Martin; Neverdahl, Jan Petter; Øie, Lise Rystad; Meisingset, Tore Wergeland; Dodick, David W.; Tronvik, Erling Andreas; Engstrøm, Morten; Sand, Trond; Omland, Petter Moe. 2022, Clinical Neurophysiology. STOLAV, NTNUVitenskapelig artikkel

Altered cortical inhibition after sleep restriction in interictal migraine, a blinded longitudinal study of cortical silent period.

Mykland, Martin Syvertsen; Uglem, Martin; Neverdahl, Jan Petter; Meisingset, Tore Wergeland; Øie, Lise Rystad; Sand, Trond; Omland, Petter Moe. 2021, The International Headache Congress 2021. NTNUPoster
1 - 3 av 3