Cristin-prosjekt-ID: 2061028
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:26 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061028
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:26 Sist endret av: REK
Prosjekt

Utvikling av brytningsfeil

prosjektleder

Rigmor Baraas
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1322

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. september 2018 Slutt: 2. september 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av brytningsfeil

Populærvitenskapelig sammendrag

Brytningsfeil (som feks. nærsynthet) resulterer i et uskarpt bilde som faller på netthinnen. Ukorrigerte brytningsfeil rammer personer i alle aldre. Nærsynthet er oppført av WHO som en vanlig årsak til unødvendige blindhet i verden. Ukorrigerte brytningsfeil begrenser den enkelte persons mulighet til utdanning og jobb; det reduserer produktiviteten og svekker livskvaliteten. Det finnes ingen effektiv metode for å forebygge nærsynthet. Intervensjoner er begrenset til å korrigere brytningsfeilen. Det overordnede målet er å karakterisere sammenhengen mellom vanlige tappe-opsin gener, spesifikke eksterne og interne miljøfaktorer og dets effekter på longitudinell endringer i brytningsfeil hos unge voksne innenfor samme generelle miljø, nemlig studenter på samme universitet. Tilnærmingen som presenteres her tar sikte på å belyse den underliggende mekanismen for okulær vekst og etiologi av nærsynthet.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rigmor Baraas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Lene A. Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Elise Dees Krekling

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Nickolai G. Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kenneth Knoblauch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »