Cristin-prosjekt-ID: 2061045
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061045
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

Telomerlengde og fruktbarhet hos kvinner

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2043

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 1. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Telomerlengde og fruktbarhet hos kvinner

Populærvitenskapelig sammendrag

Telomerlengde er arvelig og i stor grad bestemt ved fødselen. Denne studien skal se på sammenhengen mellom telomerlengde og fruktbarhet hos kvinner. Kvinner med forsinket overgangsalder, og de som føder barn senere i livet, har lavere risiko for hjerte- og karsykdom og lever lenger enn andre kvinner. Kvinner med lang telomerlengde har forsinket overgangsalder, lavere risiko for hjerte- og karsykdommer og lever lenger enn andre kvinner. Basert på disse observasjonene ønsker vi å finne ut om kvinner som føder sitt første barn senere i livet også har lengre telomerer, og om de som føder barn ved hjelp av assistert befruktning har kortere telomerer.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Håkon K. GJESSING

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Theodore Schurr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Abraham AVIV

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Dana Kristjansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »