Cristin-prosjekt-ID: 2061045
Registrert av: REK Sist endret: 18. februar 2021, 11:23

Cristin-prosjekt-ID: 2061045
Registrert av: REK Sist endret: 18. februar 2021, 11:23
Prosjekt

Telomerlengde og fruktbarhet hos kvinner

prosjektleder

Per Minor Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2043

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 1. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Telomerlengde og fruktbarhet hos kvinner

Populærvitenskapelig sammendrag

Telomerlengde er arvelig og i stor grad bestemt ved fødselen. Denne studien skal se på sammenhengen mellom telomerlengde og fruktbarhet hos kvinner. Kvinner med forsinket overgangsalder, og de som føder barn senere i livet, har lavere risiko for hjerte- og karsykdom og lever lenger enn andre kvinner. Kvinner med lang telomerlengde har forsinket overgangsalder, lavere risiko for hjerte- og karsykdommer og lever lenger enn andre kvinner. Basert på disse observasjonene ønsker vi å finne ut om kvinner som føder sitt første barn senere i livet også har lengre telomerer, og om de som føder barn ved hjelp av assistert befruktning har kortere telomerer.

Metode

Kvantitative analysemetoder

Tittel

Telomere length and fertility in women

Populærvitenskapelig sammendrag

Telomere length and fertility in women

This study will look at the relationship between telomere length and fertility in women.

Abstract

Telomere length is genetic and largely determined at birth. This study will look at the relationship between telomere length and fertility in women. Women with delayed menopause, and those who give birth later in life, have a lower risk of cardiovascular disease and live longer than other women. Women with long telomere length have delayed menopause, lower risk of cardiovascular disease and live longer than other women. Based on these observations, we want to find out whether women who give birth to their first child later in life also have longer telomeres, and whether those who give birth using assisted reproduction have shorter telomeres.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Minor Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Håkon Kristian Gjessing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Dana Kristjansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for genetikk og bioinformatikk ved Folkehelseinstituttet

Astanand Jugessur

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for genetikk og bioinformatikk ved Folkehelseinstituttet

Yunsung Lee

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for genetikk og bioinformatikk ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »