Cristin-prosjekt-ID: 2061066
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:36 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061066
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:36 Sist endret av: REK
Prosjekt

Klinisk beskrivelse av finske pasienter med nedarvet retinoschisis

prosjektleder

Rigmor Baraas
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1243

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2019 Slutt: 1. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Klinisk beskrivelse av finske pasienter med nedarvet retinoschisis

Populærvitenskapelig sammendrag

Ny kunnskap om genotype-fenotype sammenhengen hos menn med juvenile X-linked retinoschisis. Retrospektivt studie hvor pasient journaler vil bli gjennomgått for å samle informasjon om synsfunksjonen, øyefunn, genotype og respons til en gitt type medikament.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rigmor Baraas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Joni Turunen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Mira Järvinen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 3 av 3