Cristin-prosjekt-ID: 2061094
Registrert av: REK Sist endret: 18. februar 2021, 11:33

Cristin-prosjekt-ID: 2061094
Registrert av: REK Sist endret: 18. februar 2021, 11:33
Prosjekt

Genetisk variasjon og inntak av alkohol i svangerskapet

prosjektleder

Per Minor Magnus
ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1194

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. juni 2019 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genetisk variasjon og inntak av alkohol i svangerskapet

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som formål å finne årsaker til inntak av alkohol i svangerskapet ved å benyttemolekylærgenetiske metoder. Vi tror at underliggende genetiske predisposisjoner kan være medvirkende, og at de er spesielt fremtredende i denne situasjonen. I tillegg vil personlighet og sosioøkonomisk situasjon kunne være medvirkende. Dersom vi finner frem til spesifikke gener og biologiske mekanismer for alkoholinntak i svangerskapet, kan det ha betydning for å forstå også andre former for alkoholbruk, inkludert avhengighetstilstander. 

Data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen vil bli brukt, basert på de til enhver tid genotypede prøvene i MoBa Genetics, og det settet av variabler fra spørreskjemaene som kan belyse studien.

Metode

Kvantitative analysemetoder

Tittel

Genetic variation and alcohol intake during pregnancy

Populærvitenskapelig sammendrag

The project aims to find reasons for alcohol consumption during pregnancy by using molecular genetic methods

Abstract

The project aims to find reasons for alcohol consumption during pregnancy by using molecular genetic methods. We believe that underlying genetic predispositions may be contributing, and that they are particularly prominent in this situation. In addition, personality and socio-economic situation may be contributing factors. If we find specific genes and biological mechanisms for alcohol intake during pregnancy, it may be important to understand other forms of alcohol use as well, including addictive states.

Data from the Norwegian Mother, Father and Child Study (MoBa) will be used, based on the genotyped samples in MoBa Genetics at any given time, and the set of variables from the questionnaires that can shed light on the study.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Minor Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Jørg Gustav Mørland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsedata og digitalisering ved Folkehelseinstituttet

Ronny Myhre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for genetikk og bioinformatikk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3