Cristin-prosjekt-ID: 2061094
Registrert av: REK Sist endret: 8. mai 2020 10:46

Cristin-prosjekt-ID: 2061094
Registrert av: REK Sist endret: 8. mai 2020 10:46
Prosjekt

Genetisk variasjon og inntak av alkohol i svangerskapet

prosjektleder

Per Magnus
ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1194

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. juni 2019 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genetisk variasjon og inntak av alkohol i svangerskapet

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som formål å finne årsaker til inntak av alkohol i svangerskapet ved å benytte molekylærgenetiske metoder. Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) med tilhørende DNA materiale benyttes. Metodene tar utgangspunkt i deltakernes genetiske variasjon for å identifisere ulikheter mellom de som slutter å nyte alkohol i svangerskapet og de som velger å fortsette. Basert på hel-genomanalyser (GWAS) med ulike fenotyper for mønster av alkoholinntak vil den molekylære biologien som er mest berørt i de ulike drikkemønstre fremtre (biological pathway analyses). Metoder som tar for seg en samlet genetisk sammensetning bak en fenotype (GCTA) vil si noe om hvor mye av den observerte variasjonen som skyldes gener (heritabilitet). Prosjektet vil studere ulike mønstre for alkoholinntak før og i svangerskapet. Formålet er å forbedre veiledning og oppfølging i svangerskapet for å redusere fosterets eksponering for alkohol.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Jørg Mørland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsedata og digitalisering ved Folkehelseinstituttet

Ronny Myhre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for genetikk og bioinformatikk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3