Cristin-prosjekt-ID: 2061750
Sist endret: 8. mai 2020, 09:00

Cristin-prosjekt-ID: 2061750
Sist endret: 8. mai 2020, 09:00
Prosjekt

Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn, unge og voksne.

prosjektleder

Anne Wæhre
ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pediatri • Psykiatri, barnepsykiatri

Emneord

Identitet, kjønn og psykiske problemer • Kjønn og seksualitet

HRCS-helsekategori

 • Nyrer, urinveier og kjønnsorgan
 • Mental helse
 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 4 Påvising, screening og diagnose
 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 5.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 8. mai 2020 Slutt: 1. januar 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn, unge og voksne.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Wæhre

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1