Cristin-prosjekt-ID: 2062302
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020, 09:09 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2062302
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020, 09:09 Sist endret av: REK
Prosjekt

En dobbeltblindet, multisenter, todelt, randomisert, placebokontrollert studie av sikkerhet, tolerabilitet og effekt av 4 ukers behandling med AP1189 til pasienter med tidlig revmatoid artritt og aktiv leddsykdom.

prosjektleder

Espen Andre Haavardsholm
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Møre og Romsdal HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 64007

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 12. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En dobbeltblindet, multisenter, todelt, randomisert, placebokontrollert studie av sikkerhet, tolerabilitet og effekt av 4 ukers behandling med AP1189 til pasienter med tidlig revmatoid artritt og aktiv leddsykdom.

Populærvitenskapelig sammendrag

I studien ønsker man å undersøke om legemiddelet AP1189, til pasienter med tidlig leddgikt og aktiv leddsykdom, virker betennelsesdempende og samtidig kan lindre smerter og minske hevelsen i de berørte leddene når det gis samtidig med methotrexat-behandling. Studien vil dessuten gi mer informasjon om hvor godt det tåles og evt. bivirkninger. For bedre å kunne vurdere AP1189s virkningsmekanismer sammenligner man studielegemiddelet med placebo. Det avgjøres ved tilfeldig fordeling (randomisering). Studien er dobbelt-blindet, og det betyr at verken pasienten, den studieansvarlige legen eller andre studiemedarbeidere vil vite hvilken behandling pasienten får. Der bliver tatt blodprøver (rutineprøver, farmakokinetik og cytokiner) og spørreskjemaer utfylles af pasient og lege. Hvor mye hevelsen i leddene avtar og hvor stor smertelindring patienten vil oppnå kan ikke sies med sikkerhet, men studien vil gi nyttig informasjon om AP1189 i behandling av leddgikt for fremtidige pasienter.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Espen Andre Haavardsholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus

Maud-Kristine Aga Ljoså

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF
1 - 2 av 2