Cristin-prosjekt-ID: 2062576
Registrert av: REK Sist endret: 26. mai 2021, 20:41

Cristin-prosjekt-ID: 2062576
Registrert av: REK Sist endret: 26. mai 2021, 20:41
Prosjekt

Beskrivelse av de første tilfellene av koronavirussykdom (covid-19) i Norge

prosjektleder

Ragnhild Tønnessen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 136964

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2020 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Beskrivelse av de første tilfellene av koronavirussykdom (covid-19) i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

I desember 2019, ble en uvanlig opphopning av pneumoni oppdaget i megabyen Wuhan i Kina. Et nytt koronavirus, senere kalt SARS-CoV-2, ble funnet å være årsaken. Sykdommen fikk navnet covid-19. Viruset har spredd seg hurtig til mennesker over store deler av jordkloden inkludert Norge og forårsaker nå en pandemi. Folkehelseinstituttet overvåker den nasjonale epidemiologiske situasjonen, utfører helseanalyser og driver forskning på smittevernområdet. I dette prosjektet, vil vi analysere overvåkingsdataene for å gi en helhetlig beskrivelse av tilfellene varslet til Folkehelseinstituttet de seks første ukene av utbruddet i Norge. I tillegg vil vi sammenligne epidemiologien før og etter de sterke smitteverntiltakene for "social distancing" ble innført av regjeringen i Norge 12. mars 2020.

Data fra følgende kilder vil bli brukt:
• Utbruddsregisteret
• Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
• Laboratorieovervåkingssystemet
• Norsk intensivregister

Resultatene bidrar inn i arbeidet med anbefalinger og smitteverntiltak under utbruddet. Resultatene vil ellers deles i en fagfellevurdert journal og formidlet til helsepersonell, media og allmennheten i Norge.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ragnhild Tønnessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Trine Hessevik Paulsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Lamprini Veneti

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Jacob Dag Berild

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Umaer Naseer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »