Cristin-prosjekt-ID: 2063593
Registrert av: REK Sist endret: 12. juni 2020, 15:56 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2063593
Registrert av: REK Sist endret: 12. juni 2020, 15:56 Sist endret av: REK
Prosjekt

eHelse: Varig atferds- og vektendring

prosjektleder

Lise Solberg Nes
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 95080

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

eHelse: Varig atferds- og vektendring

Populærvitenskapelig sammendrag

Sykelig overvekt og fedme er et økende globalt helseproblem. Stadig flere mennesker får helseproblemer som følge av fedme og redusert livskvalitet. Forekomsten av voksne med fedme i Norge er på over 20% av befolkningen. Til tross for at en rekke helse-apper finnes for vektreduksjon, er ingen evidensbaserte og brukerdrevet eHelse-intervensjoner implementert. Målet med studien er å teste ut en interaktiv eHelse-intervensjon for personer med fedme for varig atferds- og vektendring etter vekttap, basert på brukernes behov, eksisterende forskning og evidensbaserte metoder for atferdsendring. Verktøyet skal være egnet for bruk både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Brukerrepresentanter vil være involvert i hele prosessen. Gjennom en pilot studie, samt implementeringsfokus, vil prosjektet teste og tilpasse et eHelseverktøy for støtte til mestring av atferdsendring og varig vektreduksjon. Evaluering av pilot studien vil danne grunnlag for en eventuell RCT i neste fase.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lise Solberg Nes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Rikke Aune Asbjørnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Marianne Ollivier

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Line Kristin Johnson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Mette Svendsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »