Cristin-prosjekt-ID: 2188414
Sist endret: 18. desember 2020 12:39

Cristin-prosjekt-ID: 2188414
Sist endret: 18. desember 2020 12:39
Prosjekt

Expert reports as basis for decisions in Norwegian child welfare services

prosjektleder

Hanne Cecilie Braarud
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 11.389.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 300827

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Barnevern • Utviklingspsykologi

HRCS-helsekategori

 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 7.3 Håndtering og beslutningstaking

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Hanne Ceclie Braarud

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2020 Slutt: 28. februar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Expert reports as basis for decisions in Norwegian child welfare services

Populærvitenskapelig sammendrag

Barnevernet overtar årlig omsorgen for mer enn tusen barn. Beslutningen hviler ofte tungt på rapporter fra barnesakkyndige, som oftest psykologer. I 2010 ble Barnesakkyndig kommisjon etablert for å kvalitetssikre de barnesakkyndige rapportene. En rapport kan ikke brukes som beslutningsgrunnlag før kommisjonen har gått gjennom og godkjent den. Per 2020 har kommisjonen gått gjennom og arkivert rundt 8000 rapporter, som i svært liten grad er blitt forsket på.

 

Prosjektet vårt vil endre på det. Den ene delen av prosjektet har fokus på innholdet i de arkiverte rapportene. Her vil vi studere hvilke kunnskapsgrunnlag og normer de sakkyndige funderer sine resonnementer på, og også hvilke undersøkelsesmetoder de bruker som grunnlag for vurderingene sine. Vi kommer også til å se på hvordan de sakkyndiges tenkning har utviklet seg over tid, og på mer spesifikke problemstillinger, som hvordan det med familiers minoritetsstatus blir håndtert.

 

I den andre delen av prosjektet henvender vi oss til de som bestiller og bruker rapportene, deriblant barnevernsledere. Disse blir intervjuet om hvordan rapportene faktisk brukes i beslutningsprosessene, samt hvor nyttige og formålstjenlige de oppleves. Kombinert med informasjon i "Lovdata" hvilket utfall sakene har fått, får vi innsikt i hvordan rapportene faktisk preger beslutningsprosessene. Gjennom partnere i England og Sverige får vi også mulighet til å vurdere hvordan kontekstuelle forhold spiller inn på bruken av sakkyndigrapporter.

 

Det store arkivet av sakkyndigrapporter har til nå ikke blitt bruk som en læringskilde, til tross for hvor avgjørende rapportene er for sårbare barns og familiers fremtid. Målet vårt er å gjøre dette materialet tilgjengelig som en læringskilde og kunnskapsbase for tjenesteutvikling. Vi kommer til å spre funnene fra prosjektet til ulike nivåer barneverns- og barnerettssystemene. De vil kunne informere fremtidige kursprogram for barnesakkyndige og læreplaner for i helse og sosialfaglige utdanninger.

Vitenskapelig sammendrag

Annually, Norwegian child welfare authorities take over custody of about 1250 children which are in risk for lifetime health impairments. The decisions often lean on expert reports. From 2010, all expert reports are submitted to The Norwegian Commission on Child Welfare Experts, whose mandate is to assure their quality. By now, an archive of more than 7300 reports has accumulated. Despite their decisive impact on vulnerable children’s health and development, this internationally unique data material has never been subjected to systematic research. The research group has got clearance to access the data register, and has conducted a pilot study.

The objective is to investigate what characterizes expert reports and how they are used in child welfare decision-making processes, to promote sustainable services and reduce unwarranted variations in service provision for users of child welfare services.

The project is organized in two work packages. WP1 investigates the knowledge base, normative standards and the assessment methods of expert reports through qualitative and quantitative analyses. WP2 investigates how expert reports inform practices in child welfare services/-authorities, through qualitative data collection procedures and analyses. Through a cooperation with English and Swedish partners we will compare practices and learn from differences.

The project avoids challenges such as privacy related to health information. As a privacy requirement, exploring the expert reports take place at the premises of the registry. A challenging part will be the initial organising of the material into more fine-masked variables. To meet these challenges, a strength of the project lies in its broad representation from different research disciplines and user-groups. Other data will be managed in accordance with the Norwegian Personal Data Act, including General Data Protection Regulation and HVLs regulations. All personal data will be securely stored on HVLs research server.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hanne Cecilie Braarud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Birgitta Svensson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karlstads universitet

Arne Kristian Myhre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Rakel Aasheim Greve

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Tone Jørgensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »