Cristin-prosjekt-ID: 2232378
Registrert av: REK Sist endret: 16. juli 2020 08:53 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2232378
Registrert av: REK Sist endret: 16. juli 2020 08:53 Sist endret av: REK
Prosjekt

Overvåkning av SARS-CoV-2 hos norske barnehage- og skolebarn

prosjektleder

Lill-Iren Schou Trogstad
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 139064

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. juni 2020 Slutt: 1. juni 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Overvåkning av SARS-CoV-2 hos norske barnehage- og skolebarn

Populærvitenskapelig sammendrag

Overvåkningen av den pågående koronapandemien i Norge er i stor grad basert på antallet som tester positivt i helsetjenesten, og på antallet som blir innlagt på sykehus eller dør. I Norge ble omfattende, nasjonale tiltak for å redusere spredning av SARS-CoV-2 implementert 13.mars 2020, deriblant stenging av barnehager og skoler. Testkapasiteten ved norske laboratorier har vært begrenset og nødvendiggjort prioritering av testing. Antallet som tester positivt er avhengig av målgruppene for testing. Siden 31.05.2020 anbefaler Folkehelseinstituttet at alle personer med symptomer på covid-19 testes. I forbindelse med gjenåpning av barnehager (fra 20.4.2020) og skoler (fra 27.04.2020), er styrket overvåkning av smittespredning i barnehager og skoler avgjørende for raskt å kunne implementere egnede tiltak dersom forekomsten av SARS-CoV-2 øker som følge av endringer i rådene. Folkehelseinstituttet (FHI) vil derfor ukentlig invitere tilfeldige utvalg barn i barnehage- og skolealder i hele landet, til å levere en spyttprøve som vil bli analysert for SARS-CoV-2. Formålet er å overvåke forekomst av SARS-CoV-2 i den generelle barnepopulasjonen. I perioden mai – desember 2020 vil nye barn ukentlig kunne bli invitert til å delta.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lill-Iren Schou Trogstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Yunsung Lee

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Anna Hayman Robertson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Birgitte de Blasio

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »