Cristin-prosjekt-ID: 2274292
Registrert av: REK Sist endret: 24. august 2021, 09:30 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2274292
Registrert av: REK Sist endret: 24. august 2021, 09:30 Sist endret av: REK
Prosjekt

Den norske nevrocovid-studien

prosjektleder

Anne Hege Aamodt
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 152727

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. juni 2020 Slutt: 31. mai 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Den norske nevrocovid-studien

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å undersøke omfanget symptomer og tegn på nevrologisk manifestasjoner av covid-19 og undersøke mer om typen nevrologiske manifestasjoner, hva som er årsaken til de nevrologiske symptomene. Personer med nevrologiske symptomer etter covid-19 som henvises til nevrologiske avdelinger vil bli undersøkt nærmere og invitert i studien. Deltakere i andre covid-19 studier vil også bli invitert, deltakere i The (Norwegian) NOR Solidarity Multicenter Trial on the Efficacy of Different Anti-viral Drugs in SARS-CoV-2 Infected Patients som avsluttes ved 3 måneder og deltakere i Norwegian SARS-CoV-2 Study - Virological, Clinical and Immunological Characterisation of COVID-19. Deltakere vil gjennom gå klinisk nevrologisk undersøkelse, blodprøveanalyse med tanke på biomarkører som viser affeksjon av nervevev, MR caput. Det vil også gjøres spinalvæskeanalyser av deltakere med sentralnevrologiske symptomer med klinisk indikasjon for spinalvæskeanalyser og det vil gjøres nevrofysiologisk undersøkelse med nevrografi og EMG av deltakere med kliniske tegn på nevropati eller myopati. Deltakere vil også bil invitert til nevropsykologisk og nevropsykiatrisk undersøkelse med nevropsykolog og psykiater. Undersøkelsene av personer som henvises nevrologiske avdelinger vil foregå på klinisk indikasjon i subakuttfasen og ved 3 mnd, men alle vil bli innkalt til undersøkelse ved 6 og 12 måneder. Nytteverdien vil være at personer med nevrologiske symptomer og tegn etter covid-19 får avdekket årsaken til disse og får optimal behandling. Videre vil kunnskapen om nevrologiske, nevropsykiatriske og nevropsykologiske manifestasjoner bedres slik at behandling og oppfølging av disse kan optimaliseres og personer med sekvele kan få best mulig behandling og gjenvinne godt funksjonsnivå.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Hege Aamodt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Trine Popperud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kristian Bernhard Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Bente Evy Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Birgitte Boye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »