Cristin-prosjekt-ID: 2290852
Registrert av: REK Sist endret: 26. juli 2020, 11:05 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2290852
Registrert av: REK Sist endret: 26. juli 2020, 11:05 Sist endret av: REK
Prosjekt

Atrieflimmer og hjerneslag - et CVDNOR prosjekt

prosjektleder

Inger Kristine Holtermann Ariansen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 108379

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 28. februar 2020 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Atrieflimmer og hjerneslag - et CVDNOR prosjekt

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er del av forskningsprosjektet CVDNOR (2009/861/REKvest), og faller inn under hovedformålet med CVDNOR-prosjektet, som er å å studere insidens, prognose og dødelighet av hjerte- og karsykdom i Norge, med hovdefokus på koronar hjertesykdom, hjerneslag og atrieflimmer (hjerteflimmer) (REK 036.09/2009/861, datert 06.10.09). Formålet er å studere forekomst og nye tilfeller av atrieflimmer, hjerneslag og atrieflimmer-relaterte hjerneslag, samt sosial ulikhet. Dette er viktig for å forstå sykdomsutviklingen og kan potensielt bidra til bedre målrettet forebyggende behandling. Følgende innsamlede og koblede data i CVDNOR-prosjektet vil benyttes: Diagnoser med atrieflimmer og hjerneslag fra Forskning i sykehus (FS)-databasen, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret, inntekt og utdanningsnivå fra SSB, informasjon om folkemengde fra Folkeregisteret. I tilrettelagte datafiler har vi studert forekomst av sykdom, andel nye sykdomstilfeller og om andelen har endret seg over tid.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inger Kristine Holtermann Ariansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Lars Jøran Kjerpeseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Laust Hvas Mortensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Københavns Universitet

Jannicke Igland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Grethe Seppola Tell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »