Cristin-prosjekt-ID: 2471897
Sist endret: 5. september 2020, 13:26

Cristin-prosjekt-ID: 2471897
Sist endret: 5. september 2020, 13:26
Prosjekt

Relationship Between In-person Instruction and COVID-19 Incidence Among University Students: A Prospective Cohort Study

prosjektleder

Atle Fretheim
ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 500.000
 • Folkehelseinstituttet
  Prosjektkode: -
 • OsloMet - storbyuniversitetet
  Prosjektkode: -

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Smittevern

HRCS-helsekategori

 • Infeksjon
 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
91649828
Sted
Atle Fretheim

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. august 2020 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Relationship Between In-person Instruction and COVID-19 Incidence Among University Students: A Prospective Cohort Study

Populærvitenskapelig sammendrag

Universities and university colleges need to balance their students’ need for in person instruction and the potential increased risk of spread of COVID-19. The alternative til in person instruction in online instruction. We will study the relationship between in person instruction and COVID-19 risk by comparing students who are offered much in person instruction, and those who are offered relatively more online instruction. We will also investigate if there is a relationship between in persons instruction and satisfaction with instruction, quality of life, and learning outcomes.

Vitenskapelig sammendrag

Abstract:

Whether university teaching on campus with infection control measures in place is associated with higher risk of COVID-19 than online instruction, is unknown. We will assess this by conducting repeated surveys among students at universities and university colleges in Norway, where some instruction is given in-person, and some is provided online (hybrid model). We will ask about the students’ COVID-19 status, and how much in-person and online instruction they are getting. We will estimate the association between in-person instruction and COVID-19-risk using multivariate regression, controlling for likely confounders. We will also assess whether type of instruction is associated with how satisfied the students are with the instruction, their quality of life, and learning outcomes.

Metode

Prospective cohort study with data collected with regular surveys of participats, and data linkage to Common Student System (FS).

Utstyr

 -

Tittel

Sammenhengen mellom undervisning med fysisk tilstedeværelse og covid-19-insidens blant universitetsstudenter: En prospektiv kohortstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

 Universiteter og høyskoler må balansere studentenes behov for fysisk tilstedeværelse i undervisningen, med mulig økt risiko for spredning av covid-19. Alternativet til fysisk undervisning er å tilby undervisning online. Vi vil studere sammenhengen mellom fysisk undervisning og smitterisiko ved å sammenlikne studenter som mye fysisk undervisning, og dem som tilbys relativt mer online undervisning. Vi vil også undersøke om det er sammenheng mellom fysisk undervisning og fornøydhet med undervisning, livskvalitet og læringsutbytte.  

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Atle Fretheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Arnfinn Helleve

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Martin Flatø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Borghild Løyland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Ida Hellum Sandbekken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »