Cristin-prosjekt-ID: 2472955
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 23:52 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2472955
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 23:52 Sist endret av: REK
Prosjekt

Atrieflimmer og komorbiditet i Norge - AFNOR

prosjektleder

Inger Kristine Holtermann Ariansen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 82710

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2020 Slutt: 31. desember 2040

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Atrieflimmer og komorbiditet i Norge - AFNOR

Populærvitenskapelig sammendrag

Atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen og forekomsten er økende. Prevalens og utvikling over tid i insidens av atrieflimmer i Norge er ikke tidligere studert. AFNOR er en befolkningsbasert registerstudie av atrieflimmer og komorbide tilstander i Norge. Formålet er å identifisere ulike faktorers betydning for utviklingen, underliggende årsaksmekanismer, og identifisere potensielle nye angrepspunkter for bedre forebygging av atrieflimmer og komorbide tilstander. Hovedfokus vil være på, komorbiditet, behandling og sosioøkonomiske forskjeller, med særlig vekt på forebygging av hjerneslag og betydningen av atrieflimmer for senere hjernehelse. Studien er en populasjonsbasert prospektiv kohort i den norske befolkningen basert på opplysninger i befolkningsregistre koblet med opplysninger i befolkningsbaserte helseundersøkelser og i helseregistre; Norsk pasientregister, Forskning i sykehus databasen, Reseptregisteret, Kontroll og utbetaling av helserefusjoner/ Kommunalt bruker og pasientregister, Dødsårsaksregisteret, Norsk hjerneslagsregister, Forsvarets helseregister, og data om demografi, sosioøkonomisk status og familierelasjoner fra Statistisk sentralbyrå.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inger Kristine Holtermann Ariansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Trygve Berge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Jon Wickmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Randi Selmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Jannicke Igland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »