Cristin-prosjekt-ID: 2473117
Registrert av: REK Sist endret: 19. september 2021, 17:19 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2473117
Registrert av: REK Sist endret: 19. september 2021, 17:19 Sist endret av: REK
Prosjekt

Påvisning av ikke-erkjent atrieflimmer

prosjektleder

Jarle Jortveit
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 147963

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2020 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Påvisning av ikke-erkjent atrieflimmer

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet ønsker å kartlegge forekomst og risikofaktorer for ikke-erkjent atrieflimmer, og om selv-testing med kontinuerlig EKG overvåking kan brukes som metode

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jarle Jortveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Tom Omdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Dan Atar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Bjørnar Grenne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Sigrun Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »