Cristin-prosjekt-ID: 2473219
Sist endret: 29. oktober 2020 09:54

Cristin-prosjekt-ID: 2473219
Sist endret: 29. oktober 2020 09:54
Prosjekt

Recovery-orienterte praksiser i psykisk helsevern

prosjektleder

Kristin Berre Ørjasæter
ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi • Sosialt arbeid • Medisinsk/odontologisk etikk, atferdsfag, historie

Emneord

Kvalitativ forskningsmetode • Psykisk helse • Behandling • Bedringsprosesser

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt
 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
90141586
Sted
Kristin Berre Ørjasæter

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 1. april 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Recovery-orienterte praksiser i psykisk helsevern

Vitenskapelig sammendrag

 

Psykisk helsevern er i utvikling. Behovet for endringer i kunnskapssyn, maktforhold og organisering er trukket frem av pasienter, profesjonelle og offentlige myndigheter. Utvikling av flere recovery-orienterte praksiser er fremhevet som viktig i fremtidens tjenester overfor mennesker med langvarige og sammensatte psykiske lidelser.

Prosjektet har som hensikt å utvikle kunnskap og forståelse om fenomenet recovery-orienterte praksiser. Studien vil utforske fagpersoner sine forståelser og perspektiver på recovery og recovery-orienterte praksiser og identifisere hvordan slike praksiser utøves i norsk psykisk helsevern. Videre vil studien gi innsikt i hva som fremmer og hindrer slike praksiser i spesialisthelsetjenesten. 

Utgangspunktet for studien er følgende forskningsspørsmål:                       

 1. Hvordan forstås recovery og recovery-orienterte praksiser blant fagpersoner i psykisk helsevern?
 2. Hva opplever fagpersoner er sentrale elementer i recovery-orienterte praksiser i psykisk helsevern?  
 3. Hva opplever fagpersoner fremmer og hindrer recovery-orienterte praksiser i psykisk helsevern?

 

Metode

Dette er en kvalitativ eksplorerende studie.

Studiens datagrunnlag er samlet fra 4 ulike institusjoner innen psykisk helsevern. Det er stor geografisk spredning i inkluderte institusjoner.

Fokusgruppeintervju er benyttet som metode for datagenerering. 

Datasoftvaren NVivo (Qualitative Solution and Research International, 2015) vil benyttes for å organisere notere lydfiler, til transkripsjoner og analyser.

Studien er søkt og godkjent av NSD og personvernombudet ved de enkelte helseforetakene hvor dette var påkrevd.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kristin Berre Ørjasæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Arve Almvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NTNU Samfunnsforskning AS
1 - 2 av 2