Cristin-prosjekt-ID: 2491666
Sist endret: 2. oktober 2020, 11:59

Cristin-prosjekt-ID: 2491666
Sist endret: 2. oktober 2020, 11:59
Prosjekt

Genforandringer i lungekreft med fokus på ROS1 og NTRK

prosjektleder

Odd Terje Brustugun
ved Seksjon for kreftgenetikk ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Seksjon for kreftgenetikk ved Oslo universitetssykehus HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Generell patologi, patologisk anatomi • Molekylærbiologi

Emneord

Lungekreft

HRCS-helsekategori

 • Kreft

HRCS-forskningsaktivitet

 • 4.2 Evaluering av markører og teknologier

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 1. februar 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genforandringer i lungekreft med fokus på ROS1 og NTRK

Vitenskapelig sammendrag

 

Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv, og forårsaker årlig 2200 dødsfall i Norge. På diagnosetidspunktet er sykdommen ofte for avansert til at den kan kureres. Medisinsk behandling kan likevel gi betydelige effekter på overlevelse og livskvalitet, og det har vært en rask økning i behandlingsmulighetene de siste årene. For utvalgte grupper av pasienter med spesifikke genetiske endringer har persontilpasset, målrettet terapi blitt førstelinjebehandling. Kjennskap til kreftsvulstens genprofil er viktig både for å optimalisere individuell behandling, men også for inkludering i forskningsprosjekter. ROS1- og NTRK-fusjoner representerer slike potensielle mål for terapi med tilgjengelige medisiner. Vi ønsker å studere validitet og gjennomførbarhet (feasibility) av immunhistokjemisk undersøkelse (IHC), in situ hybridisering og/eller sekvenseringsanalyse for detektering av ROS1- og NTRK-fusjoner. Analysene gjøres på vev fra 1000 pasienter. I tillegg vil vi sammenligne resultatene med epidemiologiske, kliniske og andre molekylære trekk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Odd Terje Brustugun

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Seksjon for kreftgenetikk ved Oslo universitetssykehus HF

Pål Suhrke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Marius Lund-Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for patologi ved Oslo universitetssykehus HF

Åslaug Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for kreftgenetikk ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4