Cristin-prosjekt-ID: 2492230
Registrert av: REK Sist endret: 8. oktober 2020, 09:31 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2492230
Registrert av: REK Sist endret: 8. oktober 2020, 09:31 Sist endret av: REK
Prosjekt

NettOpp - effektstudie

prosjektleder

Henriette Kyrrestad
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 161212

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2020 Slutt: 15. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NettOpp - effektstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med denne studien er å effektevaluere NettOpp, som er en mobilapplikasjon for ungdom utsatt for nettmobbing eller negative hendelser på nett. NettOpp har som målsetning å øke kunnskap om nettmobbing, øke hjelpesøkende atferd, øke mestringsstrategier for nettmobbing, redusere psykiske plager relatert til nettmobbingen, redusere nettmobbing, øke selvtillit og søvnkvalitet i målgruppen. Det overordnede målet med prosjektet er å tilby et godt evaluert og nyttig selvhjelpsverktøy for ungdom som er utsatt for negative hendelser på nett. Det er tidligere gjennomført en brukerundersøkelse og en pilotstudie, men de kan ikke si noe om effekten av NettOpp. Derfor skal det nå gjennomføres en randomisert kontrollert studie. Etter denne evalueringsstudien vil NettOpp være gratis og fritt tilgjengelig for alle.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Henriette Kyrrestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Kyrre Breivik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sabine Kaiser

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Monica Martinussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Frode Adolfsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 5