Cristin-prosjekt-ID: 2493929
Sist endret: 6. august 2021, 11:32

Cristin-prosjekt-ID: 2493929
Sist endret: 6. august 2021, 11:32
Prosjekt

From Digital Divide to Technostress: How does the COVID-19 Pandemic influence Older Adult Employees? A scoping review

prosjektleder

Andrea Seberini
ved Univerzita 'Mateja Bela' v Banskej Bystrici

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Univerzita 'Mateja Bela' v Banskej Bystrici

Finansiering

 • Andre
  Prosjektkode: 2493929

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Digital kompetanse

HRCS-helsekategori

 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8.2 Helse- og velferdsøkonomi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Andrea Seberini

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2020 Slutt: 1. oktober 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

From Digital Divide to Technostress: How does the COVID-19 Pandemic influence Older Adult Employees? A scoping review

Populærvitenskapelig sammendrag

Our scoping review examined the impact of the Covid-19 pandemic on digital divide for older adult employees. The present review analyzed scientific contributions in Humanistic and Social Sciences with the aim to provide an overview of existing studies.

The COVID-19 pandemic has turned the world of work upside down, and it is having a dramatic effect on the jobs, livelihoods and well-being of workers and their families and on enterprises across the globe. The Covid-19 Pandemic also contributed to a big digital transformation. This project tried to find answer to a question: 

‘What kind of strategies can reduce the digital divide and technostress of older adult employees and contribute to their inclusion and retention in the working market during the COVID-19 pandemic?’

 

Vitenskapelig sammendrag

Older adults are the fastest growing segment of the population. This project relates challenges faced by older adult employees during the COVID-19 crisis in order to describe effective strategies to reduce the digital divide and technostress; and to support inclusion and retention in the marketplace. A scoping review was conducted using humanistic and social electronic databases. After applying inclusion criteria, 13 articles were included.

This review shows that: 1) ICT educational training courses, 2) social dialogue, 3) building inclusive workplaces and 4) implementation of successful aging in public policies - are the most important strategies to reduce digital divide and technostress; and to support inclusion and retention to the working market. Our results are beneficial for working market organizations, the governance of human resources and policymakers by showing how concrete strategies can be implemented at multiple levels for individuals, organisations, industries and different societies.

 

Tittel

Fra digital gap til teknostress: Hvordan COVID-19-pandemien påvirker eldre voksne ansatte? En litteraturstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Vår litteraturstudie undersøkte effekten av Covid-19-pandemien på det digitale gapet for eldre voksne ansatte. Forskere analyserte vitenskapelige artikler innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige formål med sikte på å gi en oversikt over eksisterende studier.

COVID-19-pandemien har snudd arbeidsverdenen på hodet, og den har en dramatisk effekt på jobbene, levebrødene og trivselen til arbeidere og deres familier og på bedrifter over hele verden. Covid-19-pandemien bidro også til en stor digital transformasjon. Dette prosjektet prøvde å svare på et spørsmål:

"Hva slags strategier kan redusere det digitale gapet og teknostress hos eldre voksne ansatte og bidra til at de inkluderes og opprettholdes på arbeidsmarkedet under COVID-19-pandemien?"

Vitenskapelig sammendrag

Eldre voksne er det raskest voksende segmentet av befolkningen. Denne artikkelen omhandler utfordringer eldre voksne ansatte står overfor under COVID-19-krisen for å beskrive effektive strategier for å redusere det digitale skillet og teknostress; og for å støtte inkludering og oppbevaring på markedet. Det ble foretatt en omfattende vurdering ved hjelp av humanistiske og sosiale elektroniske databaser. Etter bruk av inkluderingskriterier ble 13 artikler inkludert.
Denne gjennomgangen viser at: 1) IKT -opplæringskurs, 2) sosial dialog, 3) bygging av inkluderende arbeidsplasser og 4) implementering av vellykket aldring i offentlig politikk - er de viktigste strategiene for å redusere digital skille og teknostress; og for å støtte inkludering og oppbevaring til arbeidsmarkedet. Resultatene våre er fordelaktige for arbeidsmarkedsorganisasjoner, styring av menneskelige ressurser og beslutningstakere ved å vise hvordan konkrete strategier kan implementeres på flere nivåer for enkeltpersoner, organisasjoner, næringer og forskjellige samfunn.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Andrea Seberini

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Univerzita 'Mateja Bela' v Banskej Bystrici
Aktiv cristin-person

Miroslava Tokovska

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høyskolen Kristiania

Magde Mohamed Nour

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høyskolen Kristiania
1 - 3 av 3